Overig DAEB-vastgoed

Naast sociale huurwoningen kunnen maatschappelijk vastgoed en woonzorggebouwen tot de DAEB behoren. Daarnaast is het mogelijk dat een klein deel van maatschappelijk vastgoed commercieel wordt verhuurd. Woningcorporaties kunnen gebouwen of bebouwde terreinen kopen om te transformeren tot maatschappelijk vastgoed.