Corporaties en regelgeving

Corporaties hebben een belangrijke rol op de woningmarkt. Hun kerntaak is het  zorgen voor sociale huurwoningen, zodat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken corporaties prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Hierbij biedt de Woningwet 2015 duidelijke spelregels voor sociale huisvesting en het beperken van financiële risico’s. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de corporatiesector.

In deze kennisbank vindt u informatie over geldende wet- en regelgeving voor corporaties en informatie over actuele dossiers.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.