Digitaal delen van inkomensgegevens

Woningcorporaties toetsen of een kandidaat-huurder een sociale huurwoning mag huren aan de hand van inkomensgegevens. Dit moet volgens de Woningwet. Sinds 1 januari 2024 is de Woningwet gewijzigd. Woningcorporaties en woonruimteverdelers kunnen nu gebruik maken van het burgerservicenummer voor de inkomenstoets. Door de wetswijziging kunnen woningzoekenden hun inkomensgegevens met een woningcorporatie delen via MijnOverheid (DigiD).

Hoe werkt digitaal delen van inkomensgegevens?

Na inloggen op MijnOverheid geeft de woningzoekende eenmalig de opdracht om een vastgestelde set aan inkomens- en identificerende gegevens te delen met de woningcorporatie of woonruimteverdeler. De gegevens mogen alleen voor dit specifieke doel gebruikt worden.

Waarom digitaal delen?

Digitaal delen van gegevens maakt het proces sneller, doordat de woningzoekende en de woningcorporatie niets meer hoeven te downloaden of printen. De woningcorporatie weet bovendien zeker dat het gaat om door de overheid vastgestelde inkomensgegevens. Zo zijn de inkomensgegevens betrouwbaarder voor de woningcorporatie en is de kans op fraude kleiner.

Is digitaal delen van inkomensgegevens verplicht?

Nee, woningzoekenden mogen er altijd voor kiezen om hun inkomensgegevens op andere wijze aan te leveren. Dit heeft geen gevolgen voor hun kans op een woning.

Wie kan gebruik maken van dit systeem?

Toegelaten instellingen (woningcorporaties) en woonruimteverdelers zoals gedefinieerd in de Woningwet. Zij moeten de aanvraagprocedure doorlopen en voldoen aan de aansluitvoorwaarden.

Hoe kan een woningcorporatie of woonruimteverdeler gebruik gaan maken van het digitaal delen van inkomensgegevens?

Woningcorporaties en woonruimteverdelers moeten een aantal stappen doorlopen voordat zij live kunnen gaan met het digitaal delen van inkomensgegevens. Hierbij gaat het om organisatorische, juridische en technische aanpassingen in de eigen processen en systemen.

Aedes helpt woningcorporaties en woonruimteverdelers bij de voorbereiding door een uitrolkit met handreikingen beschikbaar te stellen. Deze is in de loop van 2024 beschikbaar via de website van Aedes. Als de corporatie is voorbereid op het gebruik van het digitaal delen van inkomensgegevens, kunnen zij een aanwijzing als gebruiker aanvragen bij het ministerie van BZK.