Lokale driehoek

De gemeente, de huurdersorganisatie en woningcorporatie vormen gezamenlijk de lokale driehoek. De samenwerking tussen deze partijen is een bouwsteen om tot goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op lokaal (of regionaal) niveau. Een nuttig instrument hiervoor zijn de prestatieafspraken.

Op deze pagina vind je informatie over het proces om te komen tot prestatieafspraken en de rol die gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties daarbij spelen. Ook vind je informatie over woningmarktregio’s en visitatie.