Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn personen die tijdelijk in Nederland komen werken. Vaak worden zij hierheen gehaald door een uitzendorganisatie of andere werkgever in bijvoorbeeld de tuinbouw-, distributie- of de bouwsector. Tijdens hun verblijf in Nederland hebben arbeidsmigranten huisvesting nodig.

Arbeidsmigranten worden op verschillende manieren in Nederland gehuisvest. Zij wonen bijvoorbeeld in getransformeerd vastgoed of locaties (zoals campussen of flexhotels), met bijbehorende faciliteiten. In het geval van seizoensarbeid biedt de werkgever vaak onderdak aan, op het eigen terrein. Helaas komt het nog te vaak voor dat arbeidsmigranten terechtkomen op plekken die niet voor bewoning geschikt zijn en waarvoor zij veel geld moeten betalen.

Het kabinet neemt maatregelen om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

In 2020 stelde de overheid het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan. Doel van dit Aanjaagteam was om voorstellen te doen over verbeterende maatregelen voor de positie van arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam heeft 50 aanbevelingen gedaan (‘Geen tweederangsburgers: Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan'), waar het huidige kabinet mee verder gaat.

Maatregelen om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren

Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC)

Kijk ook eens op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Daar vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je via deze pagina op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunt het OKEC provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws