Handreiking helpt bij het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten die bijdragen aan de Nederlandse economie. Bij de huisvesting van deze migranten zijn verschillende partijen betrokken, waaronder werkgever en uitzendbureaus. Maar uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Om gemeenten zo goed mogelijk op weg te helpen, publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten. De handreiking heeft betrekking op het ruimtelijk instrumentarium.

De handreiking vloeit voort uit het advies ‘Geen tweederangsburgers’ van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam belichtte in oktober 2020 de kwetsbare positie van de arbeidsmigrant en gaf als advies om een handreiking te maken met daarin de ruimtelijke instrumenten die kunnen helpen bij het snel realiseren van huisvesting. Op deze manier worden bij de huisvesting betrokken partijen geholpen in de complexe materie rondom huisvesting en ruimtelijke ordening.

In de handreiking is uitgebreid aandacht voor de verschillende stappen die nodig zijn om arbeidsmigranten kwalitatief toereikende huisvesting te bieden. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die bijna op nul beginnen en hun beleid nog moeten formuleren om vervolgens de lokale regelgeving daarop aan te passen. Bij andere gemeenten is het een kwestie van het beleid aanscherpen of op zoek gaan naar initiatieven die passen binnen beleid en regelgeving. Daarnaast verschilt per gemeente de grootte van het vraagstuk en spelen de werkgevers van de arbeidsmigranten een belangrijke rol. Voor elke situatie moet de handreiking handvatten bieden om de benodigde huisvesting te realiseren voor de arbeidsmigranten.

50 miljoen voor aandachtsgroepen

Eind 2020 stelde het ministerie van BZK 50 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen. In totaal levert dit 12.400 nieuwe huisvestingsplekken op, waarvan 4.700 voor arbeidsmigranten. Voor 2021 is er wederom een aanvullende 50 miljoen euro vrijgemaakt voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

In het Zeeuwse Sluiskil versnelde een financiële bijdrage van het ministerie de realisatie van flexwoningen voor maximaal 84 arbeidsmigranten. “Zij hebben recht op menswaardige huisvesting”, stelt Frank ter Hulle, verantwoordelijk wethouder voor wonen en bouwen in Terneuzen.