Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 9 - 23-09-2022

Lees in deze editie van vrijdag 23 september 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

Het kabinet wil de mensen die door de snel stijgende kosten financieel het meest in de knel komen extra ondersteunen in hun woonlasten. Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Verder stijgt vanaf 1 januari 2023 de huurtoeslag met circa 17 euro per maand. Om huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening, wordt 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de isolatie van woningen.

Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

Het Rijk versnelt bouwen flexwoningen, aanbesteding voor 2.000 woningen gestart

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2000 flexwoningen. Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding voorbereid om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen om zo de bouwstroom voor de komende jaren door te trekken.

Het Rijk versnelt bouwen flexwoningen, aanbesteding voor 2.000 woningen gestart

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeenten voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook moeten gemeenten de ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Door een wijziging van de Huisvestingswet, die naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet dit per 2023 mogelijk zijn.

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteerde het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten afgelopen maand het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen opengesteld op 20 september 2022

Op 11 augustus maakte de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat er 100 miljoen euro beschikbaar is voor het stimuleren van flex- en transformatiewoningen. Op die datum ging de website www.realisatiehuisvesting.nl live waarop projecten konden worden aangemeld en de voorlopige contouren van de voorwaarden inzichtelijk waren. Op dinsdag 20 september werd de regeling open gesteld en kunnen gemeenten en provincies een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Uiterlijk 1 oktober wordt er contact met hen opgenomen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De taskforce staat ook nog steeds klaar om de helpende hand te bieden.

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen opengesteld op 20 september 2022

Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling

Gezamenlijk op een snelle en geautomatiseerde wijze informatie uitwisselen binnen de corporatiesector. Dat bespaart tijd én geld. Daarom ondertekenden de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes vereniging van woningcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het convenant Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector.

Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling

Webinar: integrale ondersteuningsstructuur programma Een thuis voor iedereen

Op woensdag 14 september organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, het webinar: integrale ondersteuningsstructuur programma ‘Een thuis voor iedereen’. Tijdens het webinar deelden wij de stand van zaken over het programma en hoorden wij wat gemeenten en corporaties nodig hebben om de doelen uit het programma te realiseren.

Webinar: integrale ondersteuningsstructuur programma Een thuis voor iedereen

Eerste certificerende instellingen CO-stelsel aangewezen

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft na KIWA nu ook DEKRA aangewezen en toegelaten als certificerende instelling (CI) binnen het CO-stelsel. Het CO-stelsel is erop gericht om incidenten met koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. KIWA en DEKRA zijn opgenomen in het openbare Register gasverbrandingsinstallaties op www.TloKB.nl. Drie andere certificerende instellingen zijn nog in voorbereiding voor toelating op korte termijn.

Eerste certificerende instellingen CO-stelsel aangewezen

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.