Webinar: integrale ondersteuningsstructuur programma Een thuis voor iedereen

Op woensdag 14 september organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, het webinar: integrale ondersteuningsstructuur programma ‘Een thuis voor iedereen’. Tijdens het webinar delen wij de stand van zaken over het programma en horen wij graag wat gemeenten en corporaties nodig hebben om de doelen uit het programma te realiseren. Ben je beleidsadviseur bij een gemeente of woningcorporatie en verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen? Meld je aan!

Het programma Een thuis voor iedereen

In mei 2022 verscheen het programma Een thuis voor iedereen. Het programma richt zich op verbetering van de huisvesting van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen in combinatie met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Aan het programma Een thuis voor iedereen werken 5 ministeries, brancheorganisatie Aedes, VNG en het Interprovinciaal overleg (IPO) intensief samen met medeoverheden maatschappelijke organisaties en zorginstellingen.

Ondersteuning bij de uitvoering

De ondersteuningsstructuur kent vier verschillende onderdelen: een online kennis- en expertisecentrum, een kennis- en innovatieprogramma, een expertteam en een regeling voor het vergroten van de personele capaciteit bij gemeenten. Op deze onderdelen wordt tijdens het webinar uitgebreid ingegaan. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Deelnemen?

Datum: woensdag 14 september van 13:30 - 15:00 uur.

Voor: beleidsadviseurs bij gemeenten en woningcorporaties, die zich bezighouden met de huisvesting van kwetsbare groepen en het daarbij organiseren van passende ondersteuning.

Aanmelden kan via de website van de VNG.