Eerste certificerende instellingen CO-stelsel aangewezen

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft na KIWA nu ook DEKRA aangewezen en toegelaten als certificerende instelling (CI) binnen het CO-stelsel. Het CO-stelsel is erop gericht om incidenten met koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. KIWA en DEKRA zijn opgenomen in het openbare Register gasverbrandingsinstallaties op www.TloKB.nl. Drie andere certificerende instellingen zijn nog in voorbereiding voor toelating op korte termijn.

Installatiebedrijven worden opgeroepen zich te laten certificeren

Bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten kunnen vanaf nu een wettelijke CO-certificatie aanvragen bij KIWA of DEKRA en binnenkort ook bij de andere drie certificerende instellingen. Vanaf 1 januari 2023 is certificatie verplicht. Na deze datum mogen installatiebedrijven zonder wettelijk certificaat geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties.

Koolmonoxide incidenten beperken

Het CO-stelsel is op 1 oktober 2020 in werking getreden na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Doel is de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verhogen. Uit onderzoek van de OvV bleek namelijk dat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties niet altijd worden uitgevoerd door vakbekwame installateurs. Hierdoor is het risico op vrijkomen van koolmonoxide in de woning groter, met koolmonoxidevergiftiging als gevolg.