Aanpak woondiscriminatie

Om woondiscriminatie tegen te gaan is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brede aanpak opgesteld. Deze aanpak bestaat uit de vier actielijnen. De aangescherpte aanpak van woondiscriminatie werd in de kamerbrief aanpak woondiscriminatie toegelicht. 

Vier actielijnen