Hoe werkt de wet betaalbare huur?

Dwingend maken van het WWS

In het huidige stelsel is de maximale huurprijs afdwingbaar. Dat betekent dat huurders naar de Huurcommissie of rechter moeten stappen om een lagere huurprijs te krijgen. We zien echter dat huurders niet altijd hun recht halen. Daarom wordt het stelsel een dwingend, waarbij verhuurders verplicht worden de maximale huurprijzen te respecteren. Hierop zal actief worden gehandhaafd door een derde partij. Dit moet huurders beter beschermen. Deze maatregel gaat gelden voor zowel het huidig gereguleerde segment, als het toekomstig middensegment. Het dwingend maken van het WWS leidt op termijn door handhaving tot een huurverlaging bij circa 163.000 woningen met een gemiddeld bedrag van 145 euro per maand per woning.