Aanpassingen van het WWS

Een onderdeel van de Wet betaalbare huur is het moderniseren van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Ook wordt het WWS geobjectiveerd en vereenvoudigd, zodat het WWS beter te handhaven is. Hieronder zijn de verschillende moderniseringsmaatregelen en een uitleg over de objectivering en vereenvoudiging te vinden.

Het aangepaste WWS is onderdeel van het besluit huurprijzen woonruimte. Het WWS wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de inflatie.