Wet betaalbare huur

Mensen met een middeninkomen vinden steeds moeilijker een betaalbare huurwoning. Het aanbod neemt af en huurprijzen stijgen fors. Met name in de stedelijke gebieden is de situatie nijpend. Mensen met een middeninkomen zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten maken daar minder kans op de woningmarkt, terwijl het tekort aan deze beroepsgroepen steeds verder groeit.

Het kabinet wil het middenhuursegment weer betaalbaar maken. Alle verhuurders moeten weer een huur gaan vragen  die past bij de kwaliteit van de woning. Ook komt er betere huurbescherming voor huurders. De bestaande huurbescherming gaat uit van het initiatief van huurders. Zij moeten een maximale huurprijs afdwingen bij de verhuurder, terwijl niet alle huurders daartoe in staat zijn. Bijvoorbeeld uit vrees om hun woonruimte te verliezen. In veel gevallen betalen huurders nog te voor een huurwoning, ook daar waar al regels gelden over de maximale huurprijzen. Daarom wordt de huurprijsbescherming versterkt en worden gemeenten in positie gebracht om in te grijpen als verhuurders een te hoge huurprijs rekenen. 

Door maatregelen gaat op termijn de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag. Het voornemen is dat de regulering vanaf 1 juli 2024 ingaat (Wet Betaalbare huur). 

Hoe zorgen we dat huurwoningen weer betaalbaar worden?

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws