Toeristische verhuur

De verhuur van woningen aan toeristen heeft een enorme vlucht genomen. Dat gaat niet altijd zonder problemen.

Zo mogen niet alle woningen zomaar voor toeristische verhuur worden gebruikt, wordt toeristenbelasting niet altijd betaald en zijn sommige woningen in strijd met de regels constant aan toeristen verhuurd. Dat gaat ten koste van het leefklimaat in de buur en het beperkt de mogelijkheden van woningzoekenden.

Wet toeristische verhuur

De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten de mogelijkheid om de toeristische verhuur van woningen te reguleren.

Met de wet zijn hiervoor diverse opties mogelijk: een registratieplicht, nachtencriterium met eventueel een meldplicht per verhuring en vergunningplicht voor toeristische verhuur. Zo kan de gemeente ook inzicht krijgen waar toeristische verhuur plaatsvindt.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een combinatie van deze instrumenten toe te passen. Een dagencriterium met daarbij eventueel een meldplicht per verhuring en vergunningplicht kunnen slechts ingezet worden indien de eenmalige registratieplicht is ingevoerd. Voor het huisvestingsbeleid in veel gemeenten volstaat het inzicht in welke woningen worden aangeboden voor toeristische verhuur. Dit is ook van belang om verdergaande maatregelen te onderbouwen.

De keuze voor deze instrumenten is afhankelijk van de ernst van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte in een bepaalde buurt. De registratieplicht kan bijvoorbeeld gelden voor de hele gemeente en de vergunningplicht voor een bepaald gebied in de gemeente. De maatregelen moeten proportioneel zijn. Dit houdt in dat de maatregel geschikt moet zijn om het beoogde doel te bereiken en niet verder mag gaan dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De gemeente moet dit onderbouwen.

Overzicht registratieverplichting

Op de pagina Overzicht registratieverplichting is te zien in welke gemeenten een eenmalige registratieverplichting van kracht is, inclusief een link naar de aanmeldpagina van de betreffende gemeente.

Europese verordening datadeelplicht toeristische verhuur

Op de pagina Europese verordening datadeelplicht kortetermijnverhuur is te lezen wat deze nieuwe verordening inhoudt en welke rol gemeenten hebben. Op grond van deze Europese verordening wordt de  Wet en Besluit toeristische verhuur van woningen vóór 20 mei 2026 gewijzigd.