EU stemt in met rol online verhuurplatforms in aanpak toeristische verhuur

De wet Toeristische Verhuur die uitwassen van toeristische verhuur aanpakt, wordt per 1 juli 2021 uitgebreid met regels voor verhuurdersplatforms. Zij mogen in gemeenten waar een registratieplicht geldt, geen advertenties publiceren zonder registratienummer. Hierdoor krijgen gemeenten een beter zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. De maatregel is getoetst door de Europese Commissie en gaat op 1 juli 2021 in.

Online platforms als Airbnb, VRBO en Booking.com spelen een grote rol bij de toeristische verhuur van woonruimte, omdat vrijwel al het aanbod via dergelijke platforms verloopt. Daarom wilde de Tweede Kamer in de nieuwe wet ook deze platforms de wettelijke taak geven om enkel advertenties te publiceren met een registratienummer en om aanbieders te informeren over de geldende wet- en regelgeving.

Gemeenten hoeven nu niet meer bij elke advertentie zonder registratienummer het platform afzonderlijk te verzoeken om de gegevens van de aanbieder. Daarnaast wordt het zo voor de burger duidelijker dat zij geen advertenties kunnen plaatsen zonder registratienummer indien deze verplichting geldt in een gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat burgers die niet op de hoogte zijn van de geldende lokale regelgeving of zich daar bewust niet aan willen houden, toch een advertentie zonder registratienummer kunnen plaatsen op een online platform.

Toestemming EU

Het invoeren van deze wettelijke verplichting kan niet zonder de toestemming van de Europese Commissie. Platforms als Airbnb, VRBO en Booking.com vallen door jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie onder de zogenaamde Richtlijn elektronische handel. Deze richtlijn kent grote economische vrijheden toe aan online platforms, waarbij het slechts in bepaalde gevallen mogelijk is om hen nationale regels op te leggen. Met het akkoord van de EU is Nederland de eerste lidstaat die deze procedure succesvol heeft doorlopen.

Minister Ollongren: “De Europese Commissie geeft hiermee een duidelijk signaal af dat ook verhuurdersplatforms een verantwoordelijkheid hebben in het tegengaan van overlast en verdringing op de woningmarkt. Daar ben ik blij mee en het is een mooie aanvulling op de diverse strengere maatregelen die gemeenten met de recente Wet toeristische verhuur van woonruimte tot hun beschikking hebben gekregen.”

Registratieplicht

Sinds begin dit jaar kunnen gemeenten waar schaarste op de woningmarkt is of waar de leefbaarheid van een wijk onder druk staat, verhuurders verplichten om een registratienummer aan te vragen. Dit nummer moet de verhuurder nu vermelden bij elke advertentie op platforms zoals Airbnb, Booking.com en VRBO. Dit geeft gemeenten meer zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen.

Als gemeenten de registratieplicht hebben ingevoerd, kan de gemeenteraad vervolgens bepalen dat een woonruimte een maximaal aantal nachten per jaar toeristisch verhuurd mag worden om de druk op de woningmarkt te verminderen of de leefbaarheid te bevorderen. Daarbij kan een meldplicht per verhuring ingesteld worden. In uitzonderlijke situaties kan een gemeente een vergunningplicht invoeren.

Signaleert de gemeente dat het maximaal aantal dagen is bereikt of overschreden, dan kan de gemeente het verhuurplatform verzoeken de woning op niet boekbaar te zetten. Ook is het mogelijk een verhuurverbod op te leggen als aanbieders de regels herhaaldelijk overtreden.