Verhoogde bestuurlijke boete bij woonfraude

Met de wet toeristische verhuur is ook de maximale bestuurlijke boete verhoogd. Eerder bleek namelijk dat het voor malafide verhuurders nog steeds lucratief was om woonruimte illegaal te verhuren.

Daarom is het per 1 januari 2021 mogelijk om bij herhaaldelijke overtreding van de hetzelfde verbod binnen vier jaar een bestuurlijke boete op te leggen van maximaal €87.000.  Deze kan bijvoorbeeld ingezet worden tegen illegale onderhuur, het in gebruik nemen of geven van een huurwoning zonder vergunning en toeristische verhuur zonder vergunning of meer dagen dan in die gemeente is toegestaan.

Herhaling

Bij herhaaldelijke overtreding van eenzelfde verbod is het voor de overtreder blijkbaar nog steeds lucratief om willens en wetens dit soort illegale praktijken voort te zetten. Dit is onaanvaardbaar op een woningmarkt waar zich reeds onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste voordoen. De hogere bestuurlijke boete heeft als doel om recidivisten hard aan te pakken en mensen ervan te weerhouden de regels stelselmatig te overtreden. Door de termijn van vier jaar wordt het afschrikwekkende effect versterkt.