Tegengaan van excessen

Wie een woning huurt, moet kunnen rekenen op een betrouwbare verhuurder die helpt om comfortabel en zo zorgeloos mogelijk te wonen. Helaas is dit nog niet overal het geval. BZK geeft daarom de kaders in wet en regelgeving, wijst huurders op hun rechten en de mogelijkheden om iets aan problemen met hun verhuurder te doen en geeft gemeenten ruimte om zelf in te grijpen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aanpak van malafide verhuurders, discriminatie op de woningmarkt en woonfraude.