Studentenhuisvesting

Ieder jaar starten duizenden nieuwe studenten uit binnen- en buitenland met hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Het merendeel van de Nederlandse studenten gaat tijdens de studie voor het eerst op zichzelf wonen. De komende jaren zal de vraag naar studentenhuisvesting verder toenemen. Deze toename vraagt om goede samenwerking tussen alle bij studentenhuisvesting betrokken partijen om zorg te dragen voor voldoende huisvesting die aansluit bij de behoefte van studenten.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030

Gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers, studenten en het Rijk slaan met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 de handen ineen om te komen tot oplossingen om aan de toenemende vraag voor studentenhuisvesting tegemoet te komen.

Met het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022 – 2030 willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 studentenwoningen komen, in de periode 2022 – 2030 . Om dit doel te bereiken zijn vijf actielijnen gedefinieerd:

  1. Meer grip op de instroom,
  2. Vergroten aanbod studentenhuisvesting door nieuwbouw en beter benutten bestaande bouw,
  3. Een betaalbare studentenwoning,
  4. Opvangen van de piekbelasting en
  5. (Tijdelijke) huisvesting voor internationale studenten.

Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC)

Kijk ook eens op het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC). Daar vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Ook blijf je via deze pagina op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo ondersteunt het OKEC provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws