Kamerbrief bij Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030

Kamerbrief van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030.