Woondeals

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda wil minister De Jonge het landelijk woningtekort oplossen. De regionale woondeals zijn hier een uitwerking van. Hierin staan, naast de afspraken over het aantal te bouwen en transformeren woningen, ook de locaties, het aandeel betaalbare woningen, het percentage sociale huur en afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen. De woondeals vormen de komende jaren de basis voor de volkshuisvestelijke opgave in de 35 regio’s. Er zijn ook afspraken over gezamenlijke opgaven in opgenomen, zoals de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van wijken. Met de inzet van de betrokken partijen groeit het aantal woningen evenwichtig en op een hoger tempo. 

Samenwerken

De woondeals zorgen voor een versterking van de samenwerking rond volkshuisvesting. Overheden op verschillende niveaus klikken samen de woningbouwprogrammering per regio en gemeente vast. Iedereen weet dan hoeveel, voor wie en waar er gebouwd kan worden. Corporaties en marktpartijen weten wat ze kunnen bouwen. In de woondeals is een samenwerkingsstructuur opgenomen met kortere lijnen met het Rijk. Er zal vaker contact zijn over regionale knelpunten en instrumenten die het Rijk te bieden heeft om die knelpunten op te lossen en om de woningbouw te versnellen. Alle partijen, Rijk, provincie, gemeente, marktpartijen en corporaties, leveren hun aandeel. Met de woondeals nemen deze partijen gezamenlijk de regie op de volkshuisvesting.

Woningbouwafspraken per gemeente

Elke gemeente neemt een eerlijk deel van de regionale opgave op zich. Dat betekent dat elke gemeente een bijdrage levert aan de regionale opgave, passend bij de lokale opgave en het karakter van de gemeente.

Er lopen al woondeals uit 2019; in totaal zijn er nu 29 woondeals door heel Nederland. Die worden herzien en waar nodig worden nieuwe afspraken toegevoegd. Nog niet alle woondeals zijn ondertekend.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws