Hulpmiddel bij het opstellen van een gemeentelijke woonzorgvisie aandachtsgroepen en ouderen

Vanaf 2023 gaan gemeenten aan de slag met het opstellen van een regionaal afgestemde woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen. Welke mogelijke thema’s en onderwerpen kunnen onderdeel uitmaken van deze meerjarige woonzorgvisie? In deze handleiding staat een overzicht van mogelijke thema’s rondom de woon-en zorgbehoefte van aandachtsgroepen en ouderen die een plek kunnen krijgen in de woonzorgvisie.

Let op: dit document is een hulpmiddel en is hoogstens een weergave van de huidige ideevorming over de woonzorgvisie. Hiermee staat dus niet vast dat de genoemde thema’s en onderwerpen in de handleiding een plek zullen krijgen in de wet Versterking regie volkshuisvesting en de nadere uitwerking in de lagere regelgeving. Het is aanneembaar dat een minder gedetailleerde uitwerking volgt in de wet- en regelgeving.