Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Hiervoor is de subsidieregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. De regeling is bedoeld voor woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders. Deze partijen kunnen een beroep op de regeling doen voor de realisatie van ontmoetingsruimten, in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Initiatiefnemers van ouderenhuisvesting voor bewoners met een zware zorgvraag kunnen vanaf 18 oktober 2022 via de regeling ook een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ontmoetingsruimte. Eerder gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben.

Budget 2e tranche SOO

Voor de tweede openstelling van de regeling is het budget €23,6 miljoen.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de SOO en een aanvraag doen kan via www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo. De regeling is geopend tot en met 29 december 2023. 

Vergroot afbeelding Hoi,  Ik zie de oude visual nu weer staan p[ Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting | Woningmarktbeleid/ Ik dacht dat jullie die hadden omgewisseld met de nieuwe waarin we het over ontmoetingsruimten hebben?  Met vriendelijke groet,

Praktijkvoorbeelden

Beleid