Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Daarom is de subsidieregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen geopend per 10 januari 2022. Woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven én zorgaanbieders kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ontmoetingsruimte. De regeling kan worden gebruikt voor de bouw van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw als bestaand vastgoed.

Vergroot afbeelding Hoi,  Ik zie de oude visual nu weer staan p[ Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting | Woningmarktbeleid/ Ik dacht dat jullie die hadden omgewisseld met de nieuwe waarin we het over ontmoetingsruimten hebben?  Met vriendelijke groet,

Praktijkvoorbeelden

Beleid