Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Hiervoor is de subsidieregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. De regeling is bedoeld voor woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders. Deze partijen kunnen een beroep op de regeling doen voor de realisatie van ontmoetingsruimten, in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Initiatiefnemers van ouderenhuisvesting voor bewoners met een zware zorgvraag kunnen vanaf 18 oktober 2022 via de regeling ook een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ontmoetingsruimte. Eerder gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben.

Budget verhoogd

In 2022 en 2023 wordt het budget voor de regeling in totaal met €16 miljoen verhoogd. In 2022 van €20 naar €28 miljoen. Voor de tweede openstelling van de regeling in 2023 is €18 miljoen beschikbaar. Daar komt in 2023 €8 miljoen extra budget bij. Het nieuwe budget voor dat jaar wordt daarmee in totaal €26 miljoen.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de SOO en een aanvraag doen kan via www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo. De regeling is geopend tot en met 30 november 2022.  

Vergroot afbeelding Hoi,  Ik zie de oude visual nu weer staan p[ Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting | Woningmarktbeleid/ Ik dacht dat jullie die hadden omgewisseld met de nieuwe waarin we het over ontmoetingsruimten hebben?  Met vriendelijke groet,

Praktijkvoorbeelden

Beleid