Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. Hiervoor is de subsidieregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. De regeling is bedoeld voor woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders. Deze partijen kunnen een beroep op de regeling doen voor de realisatie van ontmoetingsruimten, in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Initiatiefnemers van ouderenhuisvesting voor bewoners met een zware zorgvraag konden vanaf 18 oktober 2022 via de regeling ook een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ontmoetingsruimte. Eerder gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting 2023

In 2023 was er 26 miljoen euro beschikbaar voor aanvragen van woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders vanuit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) 2023. Het loket was geopend tussen maandag 16 januari 2023 tot en met dinsdag 31 oktober 2023.

Bekendmaking toekenning SOO 2023

Op donderdag 15 februari 2024 is bekendgemaakt welke partijen, op basis van hun aanvraag, een bijdrage uit de SOO 2023 ontvingen. 

Praktijkvoorbeelden

Beleid

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws