Ondernemen in kleinschalige woonprojecten

Sociale ondernemers die vastgoed ontwikkelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van woonvraagstukken van (kwetsbare) mensen van 55 jaar en ouder. Ze kunnen zorgen voor de realisatie van innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen met levensloopbestendige woningen. Daar is al flink wat ervaring mee én er is een subsidieregeling voor. Op deze pagina staat meer informatie, inspiratie en praktische handvatten.

Over tien jaar telt Nederland 800.000 ouderen meer dan nu. Veel  55-plussers wonen in een woning waar ze met kinderen woonden. Soms verhuizen ze liever, bijvoorbeeld omdat het huis inmiddels te groot of niet meer passend is. Een groot deel van hen zoekt (op termijn) een andere, passende woning, bij voorkeur in hun eigen omgeving.

Zelf woningen realiseren

Komende jaren moeten er veel huizen bijgebouwd worden vanwege de vergrijzing. Er is dus zeker een markt voor sociaal ondernemers om kleinschalige en innovatieve levensloopbestendige woonprojecten te realiseren. En op die manier bij te dragen aan het oplossen van een van de belangrijke woonuitdagingen in Nederland.

VWS en RVO willen ondernemers stimuleren om (eventueel samen met andere experts) dit soort woningen voor (kwetsbare) 55-plussers te realiseren. Het investeren in nieuwe innovatieve en kleinschalige woon(zorg)vormen zorgt ook voor het vrijkomen van woonruimte voor starters en gezinnen op de woningmarkt.

Een kleinschalig woon(zorg)complex maakt het mogelijk voor particulieren om omringd door vrienden of gelijkgestemden in één gebouw of in losse huizen te wonen, zonder het verlies van privacy. Vaak worden deze woningen levensloopbestendig gebouwd. In en rond het gebouw kunnen gedeelde ruimtes en voorzieningen gerealiseerd worden. Denk aan een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten.

Waar moet je rekening mee houden?

Het realiseren van een kleinschalige en innovatieve woon(zorg)vorm voor 55-plussers is niet gemakkelijk. Initiatiefnemers doen er goed aan rekening te houden met een gemiddelde looptijd van zes tot acht jaar van dit soort bouwprojecten. Zaken kunnen gedurende het project bovendien anders lopen dan verwacht. Daarnaast nemen initiatiefnemers niet alleen beslissingen over de woonvorm, maar ook over het bouwproces zelf. Een sterk vertrouwen in het realisatieplan en een groot doorzettingsvermogen zijn onmisbaar. De praktijk wijst uit dat het opzetten en uitvoeren van dit soort bouwprojecten succesvoller is als ervaringsgenoten en experts meedenken.

Stimuleringsregeling en stappenplan

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt het mogelijk voor initiatiefnemers om, wanneer zij een locatie hebben, de haalbaarheid van het project te laten onderzoeken. Deze stap is belangrijk omdat het de uitvoerbaarheid van de bouw van de woon(zorg)vorm voor 55-plussers in beeld brengt. Hiervoor vragen initiatiefnemers de subsidie van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als het project aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie over deze subsidie en andere praktische informatie over het realiseren van een kleinschalige en innovatieve woon(zorg)vorm is in onderstaand stappenplan te lezen.