Wooncoöperaties

Wooncoöperaties zijn initiatieven die geïnteresseerd zijn in collectief wonen met eigen zeggenschap over hun directe woonomgeving, meestal vormgegeven in een vereniging. De term (en definitie) staat sinds 2015 in de Woningwet, maar is daarnaast ook een brede term geworden die buiten de Woningwet tot uiting komt.

Er zijn veel initiatieven die nieuwbouw willen realiseren waarbij de grond al dan niet in bezit is van een gemeente. Bij andere initiatieven is daarentegen sprake van overname van bestaand bezit van een particuliere eigenaar, gemeente of woningcorporatie. Basis voor deze bijdrage is de wooncoöperatie die te maken heeft met een woningcorporatie en/of de doelgroep die in aanmerking komt voor een woning van een woningcorporatie.

Dossier wooncoöperaties

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017 is de ruimte opgenomen voor onderzoek naar vergroting van de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen. In het dossier wooncoöperaties wordt onder andere aangegeven hoe de wooncoöperatie is geregeld in de Woningwet en onderliggende regelgeving. Ook staat er informatie over recente acties op het gebied van de wooncoöperaties, naast geboekte resultaten en toekomstige acties.

Relevante regelgeving