Gezamenlijke wooncoöperatie vooral kans voor middeninkomens

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties start een pilot in samenwerking met Platform31 om wooncoöperaties te stimuleren  voor mensen met een middeninkomen. Het nieuwe programma start per 1 januari 2022 en 31 december 2022. Toekomstig bewoners worden begeleid bij de totstandkoming van hun project: van oprichting tot aankoop en (door)ontwikkeling.

Wooncoöperaties kunnen een uitkomst bieden voor mensen die samen met anderen grond voor nieuwbouw of een bestaand gebouw willen kopen waarin ze gezamenlijk kunnen wonen.

Wooncoöperatie

Naast het gezamenlijk creëren van woonruimte, hebben bewoners van een wooncoöperatie zelf de regie in handen en zeggenschap over hun leefomgeving. Juist voor mensen met een middeninkomen kan het een oplossing zijn in het vinden van geschikte woonruimte. Uit eerdere pilots blijkt dat het oprichten van een wooncoöperatie vaker succesvol verloopt als toekomstige bewoners eigen geld inbrengen. Eigen geld dat weer wordt onttrokken aan de coöperatie als de inbrenger gaat verhuizen.  Ook in buurlanden blijkt juist dat mensen met een middeninkomen die eigen vermogen kunnen inbrengen vaker in een wooncoöperatie wonen. Daarom wordt in 2022 het accent op deze groep gelegd.

Nieuwe initiatieven

In samenwerking met Platform31 worden in 2022 nieuwe pilots gestart gericht op middeninkomens die ook bereid zijn eigen vermogen in de coöperaties in te brengen. Dit verbetert de kans van slagen van een project  aanzienlijk. Het gaat dan ook met name om projecten waarbij sprake is van eigen inbreng door middel van de verkoop van aandelen, achtergestelde leningen of andere constructies waarbij het eigen vermogen ook weer kan worden onttrokken. Met het actieprogramma stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken de oprichting van Wooncoöperaties.

Nieuwe initiatieven worden beoordeeld op een aantal criteria.  Bijvoorbeeld of er een kans is op realisatie op korte termijn en of relevante partijen het initiatief steunen. Verder focust het initiatief op het middensegment en de inbreng van eigen vermogen.  Ook moeten het projecten zijn met een solide, interne organisatie.

Steun

Behalve ondersteuning van Platform31 krijgen de initiatieven steun van een externe procesbegeleider. Deze persoon helpt bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van knelpunten. De procesbegeleider draagt hierdoor bij aan een snelle realisatie van het project. De opgedane kennis wordt daarnaast ook gedeeld met anderen om het oprichten van wooncoöperaties eenvoudiger te maken.

Ben je geïnteresseerd en komt jouw project in aanmerking? Vul het inschrijfformulier in op de website van Platform31.