Update voortgang woningbouw betaalbare woningen: toekenning derde tranche Woningbouwimpuls bekend

De roep om meer betaalbare woningen op korte termijn wordt steeds luider. In deze kabinetsperiode is dan ook ingezet om de woningbouwproductie te verhogen en versnellen, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen te vergroten en de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren. In de laatste Tweede Kamerbrief van 2021 geeft minister Kasja Ollongren een update over de gang van zaken. Lees meer over vier belangrijke thema’s die in de brief naar voren komen.

Woningbouwimpuls

In de brief is bekend gemaakt welke projecten in de derde tranche een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. De totale bijdrage van €253 miljoen, inclusief btw, die wordt toegekend aan 36 projecten. Hiermee wordt de bouw van 44.277 woningen gerealiseerd. Dit brengt het totaal gerealiseerde woningen door middel van de Woningbouwimpuls op ca. 140.000 woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (65%). Lees hier meer over de derde tranche van de Woningbouwimpuls.

Huisvesting aandachtsgroepen

Minister Ollongren besteedt in de brief ook aandacht aan de regelingen voor huisvesting van aandachtsgroepen. Hiervoor is €50 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan €31 miljoen gaat naar de tweede tranche van de Regeling specifieke uitkering. Er zijn 128 aanvragen ingediend door 83 gemeenten voor in totaal 7.427 woonruimtes en 1.651 verblijfsruimtes. De regeling is overtekend en de aanvragen worden beoordeeld en begin 2022 toegekend of afgewezen. 

Stimulering huisvestingsprojecten vergunninghouders

Gezien de acute noodzaak voor de huisvesting van vergunninghouders is er ruim €4 miljoen extra beschikbaar gemaakt. Dit bedrag is bovenop de €18 miljoen die al specifiek voor vergunninghouders beschikbaar was. De komende twee jaar worden in 13 gemeenten bijna 800 woningen voor vergunninghouders en ca. 500 woningen voor andere aandachtgroepen en woningzoekenden gerealiseerd. De projecten bevatten een mix van transformatie, nieuwbouw en het plaatsen van flexwoningen. De overige €7 miljoen gaat naar het Rijksvastgoedbedrijf voor het realiseren van 100 woningen en het concretiseren van locaties waar in totaal 2.000 woningen gerealiseerd kunnen worden.