Woningbouwimpuls

De Nederlandse woningmarkt kent een grote krapte. De vraag naar woningen is sterk toegenomen, terwijl de bouw van woningen is achtergebleven. Vooral in stedelijke regio’s is het tekort aan betaalbare woningen nijpend.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de regionale cijfers.

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig kan wonen. Prettig wonen betekent dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen. De woningbouwimpuls is zo'n instrument.

Starters en middeninkomens

Het kabinet stelde in 2019 met de woningbouwimpuls 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw ten minste 65.000 betaalbare woningen, met name voor starters en mensen met middeninkomen, in regio’s waar de schaarste het grootst is. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Betaalbare woningen

De eerste drie rondes van de woningbouwimpuls leveren in totaal 139.964 nieuwe woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (65%). Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en aandachtsgroepen.

De projecten die een bedrag hebben gekregen zijn verdeeld over het land, waarbij de meeste zich bevinden in de woondealregio’s. Dat zijn de regio’s waar de minister al eerder afspraken mee heeft gemaakt over de uitbreiding van de woningbouw. Het gaat bij de woningbouwimpuls om projecten in onder andere Metropoolregio Amsterdam, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Arnhem/Nijmegen.

Wil je meer weten? Bekijk dan de interactieve kaart van alle projecten of een overzicht van de drie tranches.

Aanvragen

In 2022 kunnen gemeenten aanvragen indiend voor de vierde ronde van de woningbouwimpuls. Hiervoor stelt het kabinet € 250 miljoen beschikbaar. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws