Woningbouwimpuls

De Nederlandse woningmarkt kent een grote krapte. De vraag naar woningen is sterk toegenomen. Vooral in stedelijke regio’s is het tekort aan betaalbare woningen nijpend. Het is belangrijk dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Dit zijn woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen van woningzoekenden. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen. De Woningbouwimpuls (Wbi) is zo'n instrument.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de regionale cijfers.

Starters en middeninkomens

Het kabinet stelde in 2019 met de Woningbouwimpuls € 1 miljard beschikbaar voor de bouw ten minste 65.000 betaalbare woningen in regio’s waar de schaarste het grootst is. Gemeenten kunnen een beroep doen op de Woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Inmiddels wordt er in zes rondes subsidie verstrekt aan 189 projecten.

Voortgang

De eerste zes rondes van de Woningbouwimpuls leveren in totaal 213.195 nieuwe woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (67%). Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens. Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en andere aandachtsgroepen. De projecten die een bedrag hebben gekregen zijn verdeeld over het land.

Benieuwd naar de meest recente cijfers van de Woningbouwimpuls? Via de monitor houden we bij hoeveel woningen er zijn gerealiseerd.

Resultaten per tranche

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1e tranche 2e tranche 3e tranche 4e tranche 5e tranche 6e tranche
Totaal bedrag toegekend € 335 miljoen € 266 miljoen € 253 miljoen € 112
miljoen
€ 118
miljoen
€ 117
miljoen
Aantal woningen 51.021 44.666 44.277 24.768 19.635 28.828
% woningen binnen het betaalde segment 65% 67% 64% 68% 68% 72%
Aantal projecten 27 projecten 30 projecten 36 projecten 20 
projecten
28 projecten 48 projecten
Aantal gemeenten 21 gemeenten 28 gemeenten 33 gemeenten 18 gemeenten 26 gemeenten 39 gemeenten en 2 regio's

Wil je meer weten over het aanvragen van de Woningbouwimpuls? Kijk dan op de website van het RVO.

Praktijkverhalen

Documenten

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws