Proces aanvraag woningbouwimpuls

Bij de vierde tranche WBI wilde het ministerie de gemeentes helpen met het aanvragen van de subsidieregelingen door meer inzicht en informatie te geven in het beoordelingsproces. Het doel? Betere subsidieaanvragen, minder Woo-verzoeken voor de beleidsmedewerkers en meer begrip vanuit de gemeentes na de beschikking. Onderstaande stappen zijn toen gevolgd.

Aanvraagproces vierde tranche WBI