Zesde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor 28.828 nieuwbouwwoningen

48 projecten uit 39 gemeenten en 2 regio’s krijgen een bijdrage uit de zesde ronde van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties trekt hiervoor een bedrag uit van € 177 miljoen, goed voor de versnelde realisatie van 28.828 woningen.  72% valt in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage- en middeninkomens. Voor de zomer krijgen afgewezen projecten nog een tweede kans. 

Minister De Jonge: “De inzet om te blijven doorbouwen is onverminderd hoog. Nog niet eerder ontvingen we zoveel aanvragen voor een ronde van de Wbi. Het is fantastisch om te zien hoe partijen zich inzetten om het woningtekort in te lopen. Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten we sneller meer betaalbare woningen bouwen. Met deze zesde, en voorlopig laatste ronde van de Woningbouwimpuls zorgen we ervoor dat de schop voor een flink aantal woningen snel de grond in kan.”

Meer kleinschalige projecten

De zesde ronde leverde een recordaantal aanvragen op: maar liefst 60 gemeenten dienden 75 projecten in. De 48 projecten die geld krijgen, zijn verdeeld over het hele land. Een flink aantal kleinere en middelgrote gemeenten vroeg een bijdrage aan, mogelijk gemaakt door de verlaging van de minimale projectomvang van 500 naar 200 woningen. De belangstelling hiervoor was groot: 38 aanvragen gingen over projecten met minder dan 500 woningen. Meer dan de helft van deze aanvragers krijgt een bijdrage en veertien gemeenten krijgen zelfs voor het eerst een toekenning. Van de 27 toegekende aanvragen voor projecten met minder dan 500 woningen, is 75% betaalbare nieuwbouw voor starters en middeninkomens. Zo helpt de Wbi ook bij de leefbaarheid in kleine(re) dorpen en steden.

Ook 2 regio-overstijgende initiatieven krijgen een bijdrage. Stadsregio Parkstad Limburg diende een aanvraag in namens 6 verschillende gemeenten. Vanuit de provincie Friesland kwam een aanvraag van 11 verschillende gemeenten verspreid over de hele provincie, inclusief Terschelling. In deze ronde viel verder de aandacht voor klimaatbestendige bouw op en de toepassing van de Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen. Zo worden de nieuwe wijken beter bestand tegen bijvoorbeeld overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte en bodemdaling. Ook is er meer ruimte voor biodiversiteit bij de nieuwbouw.

Herkansing voor niet-gelukte aanvragen

De zesde aanvraagronde is voorlopig de laatste ronde van de Wbi. Mede daarom krijgen de gemeenten van wie de aanvraag deze ronde is afgewezen, een herkansing. Tot eind mei kunnen ze hun aanvraag nog één keer aanpassen en opnieuw indienen. Voor de zomer wordt bekend welke herkansers alsnog een bijdrage krijgen. Hiervoor blijft een budget van € 123 miljoen euro beschikbaar.

Dankzij de Wbi kunnen sinds 2020 tot nu toe al bijna 213.195 nieuwe woningen versneld worden gebouwd. Dat is hard nodig om het woningtekort in te lopen: tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bijgebouwd worden. Met de Wbi draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen doordat ze een financieel tekort kennen. Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.