Hospitaverhuur kan het verschil maken bij terugdringen woningnood onder studenten

De woningnood is groot, ook onder studenten. Eén manier om het tekort aan studentenwoningen aan te pakken is via hospitaverhuur. Een verhuurconstructie waarbij een particulier een leegstaande kamer verhuurt. Weinig mensen kennen dit concept of hebben er een ouderwets beeld bij, merkt Daan Donkers. Als medeoprichter van Hospi Housing – een platform dat hosts en studenten bij elkaar brengt - wil hij daar verandering in brengen. Bovendien levert deze vorm van verhuur ook op sociaal vlak iets op, blijkt uit de ervaringen van Daan, hospita Sharon Doelwijt en student Yubin Jia.

Met drie miljoen lege kamers in Nederland ziet Daan grote kansen voor hospitaverhuur als manier om de woningnood onder studenten terug te dringen. “Op Hospi Housing kan iedereen gratis kamers aanbieden of zoeken,” vertelt hij. En dat blijkt een gat in de markt: “Hoewel we klein begonnen in Utrecht, zijn er inmiddels al anderhalfduizend hosts, twintigduizend aangemelde studenten en bijna vijfhonderd succesvolle matches door het hele land.” Dat is een mooie ontwikkeling, want als iemand geen woonruimte vindt, zijn de consequenties soms gigantisch. “Door gebrek aan woonruimte moeten buitenlandse studenten soms zelfs stoppen met hun studie. Dit was één van de redenen om in 2019 met onze onderneming te starten.  Het resultaat is een geautomatiseerd platform mét persoonlijk contact.”

Persoonlijk contact biedt meerwaarde

Het persoonlijke contact is belangrijk, benadrukt Daan. “Een host heeft vooral behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals wetgeving. De huurder bieden we ook praktische hulp, maar bovenal een platform om woonruimte te vinden. Omdat het gaat om tijdelijke contracten zien we dat vooral internationale studenten interesse hebben, maar ook Nederlandse studenten en young professionals kunnen bij ons terecht.”

Samenwerking gemeenten en sociale partners

Om de mogelijkheden van hospitaverhuur onder de aandacht te brengen, werkt Hospi Housing samen met gemeenten en onderwijsinstellingen. Daarnaast houdt het platform nauw contact met sociale partners zoals Kamers met Aandacht, een non-profitorganisatie die kwetsbare jongeren helpt aan een kamer, en Onder de pannen, een stichting tegen dakloosheid. Daan: “Zulke stichtingen doen iets vergelijkbaars, maar voor een andere doelgroep. Soms kunnen we elkaar helpen als er sprake is van een echte noodsituatie. Daarnaast denken we samen na over het verbeteren en versimpelen van woningbeleid.”

Oog voor de veiligheid van huurders

De veiligheid van huurders is belangrijk. Daarom zorgt Hospi Housing vooraf voor een screening van de hosts, onder andere door middel van een motivatiegesprek. “Daaruit blijkt dat veel mensen zich uit sociale overwegingen aanmelden. Ze zeggen bijna nooit dat ze eenzaam zijn, maar je haalt het er soms wel uit. Vrijwel niemand verhuurt alleen voor het geld,” vertelt Daan.

Daarnaast moeten kamers natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. “Zo moet de huurder in ieder geval een privéruimte hebben met een bed, een bureau en een kast. Daarnaast houden we toezicht op de huurprijs. Uiteraard zijn er ook verplichtingen voor de huurder. Die moet zich aan huisregels houden en de huur op tijd betalen. Gelukkig zijn er weinig problemen. En omdat wij goed te bereiken zijn, zijn beide partijen gerustgesteld.”

Een goede match is het halve werk

“We vinden het belangrijk om goede matches te maken. Dan is de kans groter dat het klikt. We hebben het platform daar ook op ingericht. Verhuurders kunnen bijvoorbeeld aangeven of ze een talenvoorkeur hebben, of ze een zelfstandig persoon willen of juist iemand die echt deel van het gezin zal zijn én of ze een man of een vrouw als huurder willen. Die matches leveren veel moois op. Het gaat niet alleen om de woonruimte, maar ook om sociaal contact. Wij hoorden laatst dat een Portugese student na afloop van de huurperiode contact hield met de host. Toen de host op vakantie ging naar Portugal ontmoetten ze elkaar opnieuw. Dat geeft een gevoel van voldoening voor iedereen.”

Host Sharon draagt graag een steentje bij

Dit gevoel van voldoening ervaart host Sharon Doelwijt ook. Toen haar dochters het huis uit gingen, had ze ruimte over. Ze zag een advertentie van Hospi Housing en besloot een kamer te verhuren. “Er is grote woningnood en op deze manier kan ik een steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik heb een theater en werk met internationale studenten, dus ik ken de verhalen uit eerste hand. En als er kamers te huur zijn, is het vaak ‘Dutch only’. Met het verhuren van een kamer kan ik mensen helpen die het extra moeilijk hebben. En het levert mij een leuke bijverdienste op.”

Openstaan voor andere culturen en gewoonten

De eerste studente die de kamer van Sharon huurde, kwam uit Spanje. “Ik deelde de keuken met haar en haar eetpatroon bleek heel anders dan het mijne. Soms is dat lastig, ze stond bijvoorbeeld om elf uur ’s avonds nog te koken, maar over het algemeen vond ik het leuk en kon ik meekijken met wat voor gerechten zij kookte. Het is daarom belangrijk dat je openstaat voor verschillende culturen en persoonlijkheden.”

Sharon raadt nieuwe hosts aan om te kijken naar wat voor studie de student doet en waar hij of zij vandaan komt. “Daarmee krijg je al een eerste indruk van de persoon die bij je in huis komt wonen. Want bij verhuren komt immers verantwoordelijkheid kijken. Als host ben jij de eerste bij wie de huurder aanklopt.''

Student Yubin vond een betrouwbare host

De hulp die een host kan bieden ervaarde ook student Yubin Jia, afkomstig uit Shanghai. Zijn zoektocht naar een woonruimte verliep moeizaam, maar uiteindelijk vond hij een ruimte die bij hem past. “Ik zocht eerst naar woonruimte in Nederland via Chinese applicaties, maar het was moeilijk om te beoordelen of een aanbieding betrouwbaar was,” vertelt Yubin. Toen hij van zijn universiteit een lijst ontving met websites over het vinden van woonruimte, kwam hij bij Hospi Housing terecht. “Via het online platform ontmoette ik Michelle. Zij had hiervoor al een andere Chinese student in huis gehad en hem kon ik ook spreken. Ze was opnieuw op zoek naar een Chinese student. Dat gaf me een goed gevoel.”

Vergroot afbeelding student Yubin Jia
Yubin Jia voor zijn woonruimte bij hospita Michella in Alphen aan den Rijn.

Wegwijs worden in de Nederlandse cultuur

Yubin is blij met zijn host en de woonruimte in Alphen aan den Rijn. “Het is fijn dat ik nu een soort familie heb hier, ik noem Michelle dan ook ‘grandma’. Ze maakt me wegwijs in Nederland. Waar andere Chinese studenten vaak moeite hebben om te aarden en daardoor hun studie soms zelf afbreken, leer ik nu makkelijker de Nederlandse cultuur kennen. We kijken films, ze helpt me met zaken als het aanvragen van een BSN-nummer en ze heeft me bijvoorbeeld meegenomen naar Gouda en Leiden.  Ik ben blij dat ik dankzij Hospi Housing een ruimte heb waar ik niet alleen kan verblijven, maar ook leer hoe de samenleving werkt. En zelfs al kom ik niet in aanmerking voor toeslagen, het is nog steeds betaalbaar omdat je het huis deelt. Alles bij elkaar is dit precies waar ik naar op zoek was.”