Beter benutten van bestaande bebouwing

Voor 2030 moeten we in Nederland 981.000 nieuwe woningen hebben gerealiseerd. Om die opgave te halen, zetten we alle zeilen bij. Naast dat we vol inzetten op nieuwbouw, is het belangrijk om creatief om te gaan met de bestaande bebouwing door deze beter te benutten. Dit gebeurt op dit moment nog op kleine schaal, terwijl de potentie groot is. Omdat de maatschappelijke opgave groot is, moeten we juist nu extra stappen zetten om dit potentieel ook daadwerkelijk te benutten.  Om dit mogelijk te maken, onderzoeken we onder meer de mogelijkheid om regelgeving aan te passen, (financiële) regelingen in te zetten en te zorgen voor meer bekendheid van de mogelijkheden. 

Er zijn verschillende manieren om slimmer meer mensen te huisvesten in bestaande bebouwing:  

  • Meer woningen per kavel door optoppen, woningsplitsing, het plaatsen van microwoningen (tiny houses) of het transformeren van leegstaande gebouwen naar woningen

  • Meer mensen in één woning door samenwonen of hospitaverhuur; 

  • Een betere doorstroming door ouderen sneller te laten doorstromen naar een passende woning, slim beleid binnen corporaties, sturing binnen gemeenten en het aanpakken van leegstand.  

Praktijkverhalen

Documenten

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws