Handreiking Regionale tussenvoorziening

Deze handreiking bevat informatie over de regionale tussenvoorziening als woonvorm om statushouders tijdelijk te huisvesten. De ministeries van BZK, SZW, JenV, VWS en OCW stelden de handreiking in samenwerking met de VNG op om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van regionale tussenvoorzieningen. (witregel) In een regionale tussenvoorziening werken gemeenten samen om statushouders tijdelijk te huisvesten op een locatie in een van de samenwerkende gemeenten. Gemeenten maken hierbij afspraken over inburgering, onderwijs en over hoe lang iemand op de tijdelijke locatie woont. In de handreiking staan voorbeeldafspraken hiervoor.