Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 1 - 17-03-2023

Lees in deze editie van vrijdag 17 maart 2023 meer over de volgende onderwerpen:

37 Woondeals ondertekend in 12 provincies

De afgelopen weken ondertekende minister Hugo de Jonge samen met provincies, gemeenten en betrokken partijen 37 Woondeals in alle 12 provincies. Alle partijen zetten zich daarmee in voor de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Tweederde daarvan komt in het betaalbare segment. In de Woondeals staan afspraken over onder andere de locatie en het type woning.

Woondeals

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Begin maart heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Wet Betaalbare huur maakt eind aan te hoge huren

Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend maken. De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen vijf jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens 160 euro per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor starters of mensen met een middeninkomen. De wet en het WWS zorgen ervoor dat de huurprijzen in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Verhuurders worden verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden. Door deze maatregelen gaat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro per maand omlaag.

Wet Betaalbare huur maakt eind aan te hoge huren

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in consultatie

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting geeft het Rijk, provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regie te voeren op de volkshuisvesting. Vandaag start de openbare internetconsultatie van dit wetsvoorstel. Overheden krijgen in de wet meer grip op hoeveel woningen, waar en voor wie wordt gebouwd en meer grip op mogelijkheden voor de versnelling van woningbouw.

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in consultatie

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen uitgebreid

Het verduurzamen van woningen in Nederland is een urgente opgave. Dat is nodig voor het klimaat, het voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Daarom is in april 2022 de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) opengesteld om verhuurders met gereguleerde huurwoningen te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Vanaf 1 april 2023 wordt deze subsidieregeling uitgebreid. De regeling wordt opengesteld voor private verhuurders die nu ook subsidie kunnen aanvragen voor geliberaliseerde woningen,  de twee maatregelen-eis komt te vervallen en de subsidie is ook in te zetten voor monumentale huurwoningen. De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, per 3 april 2023 opent het loket.

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen uitgebreid

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.