€ 9 miljoen beschikbaar voor gemeenten voor lokale warmtetransitie

Per 1 juli kunnen gemeenten een aanvraag doen voor regionale ondersteuning in de warmtetransitie. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 9 miljoen beschikbaar van 2023 tot en met 2025. De wetswijziging die hiervoor nodig is, is in consultatie gegaan.

Regionale samenwerking

De opgave om 2,5 miljoen woningen en andere gebouwen voor 2030 te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken, houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Door regionaal samen te werken, kunnen gemeenten kennis delen en de warmtetransitie versnellen.

Op 1 januari 2023 is het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gestart. Het interbestuurlijke programma ondersteunt gemeenten in hun regierol in de lokale warmtetransitie en bij het versnellen en opschalen ervan. Het NPLW stelt van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 9 miljoen euro beschikbaar om deze regionale samenwerking te versterken. De regio’s krijgen dit uitgekeerd via een Specifieke uitkering (SPUK) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op basis van een verdeelsleutel.  

Consultatie

De wetswijziging die hiervoor nodig is, gaat eerst in consultatie vanaf 23 februari 2023. Geïnteresseerden kunnen daarop reageren via internetconsultatie.