26 miljoen beschikbaar voor Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Op 16 januari 2023 opende de tweede tranche van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen kunnen nu via de regeling een aanvraag doen. Dit kan tot en met 29 december 2023.

Meer ontmoetingsruimten nodig

Steeds meer ouderen vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is om anderen te ontmoeten en elkaar te helpen. De overheid wil deze manier van wonen stimuleren door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen.

Casa Vita

Een mooi voorbeeld van een ontmoetingsruimte staat in Pijnacker. Voor het realiseren van twee ontmoetingsruimten in nieuwbouwproject Casa Vita, maakte projectontwikkelaar Blauwhoed gebruik van onder andere subsidies: Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de subsidie Woonvormen senioren van Provincie Zuid-Holland.

Tineke Groenewegen, marketingmanager bij Blauwhoed, vertelt: “De subsidies waren nodig om alle partijen dezelfde kant op te krijgen. Met de explosieve stijging van de bouwkosten is zo’n ruimte immers één van de eerste zaken waarop moet (en kan) worden bezuinigd. Door de subsidies stond die discussie bij dit plan echter buiten spel.”

Meer informatie en aanvragen?

Wilt u ook een aanvraag doen voor de SOO? Kijk voor meer informatie en voor aanvragen op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo.