Editie: juli 2023

Dit is de nieuwsbrief van het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC).

Lees in deze editie van 7 juli 2023 meer over de volgende onderwerpen:

Voortgangsrapportages

De afgelopen periode heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening diverse voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer verstuurd. Lees meer over de volgende voortgangsrapportages door op de link te klikken.

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd.

Bekijk in deze video wat de Wet goed verhuurderschap inhoudt.

Betere bescherming voor huurders met de Wet goed verhuurderschap

Opening regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders: 4 miljoen per jaar beschikbaar

Om gemeenten te helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders, stelt het kabinet voor 2023 een financiële regeling van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagloket is sinds maandag 3 juli geopend. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Opening regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders: 15,5 miljoen voor 4 jaar

Video: Voortgangsrapportage Wonen en zorg voor ouderen

Naast de bouw van woningen, is doorstroming ook een belangrijk speerpunt om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk prettig kunnen blijven wonen. In de Gemeente Amersfoort zijn ze al druk aan de slag met deze opgave. In 2021 startten zij samen met woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal een pilot met doorstroommaatregelen voor zowel de huur- als koopsector. In deze video van Platform 31 zie je hoe betrokkenen deze doorstroomaanpak in Amersfoort realiseren.
 

Doorstroom van senioren op de Amersfoortse woningmarkt

Activiteiten

De komende maanden vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals de praktijkleerkring Zuid-Holland, de online bijeenkomst 'Een thuis voor iedereen' en de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023. Via de links hieronder lees je meer over de activiteit en kan je je aanmelden.
 

  • Praktijkleerkring Zuid-Holland: flexwoningen realiseren in jouw gemeente. Platform31 nodigt gemeenten en lokale partijen in Zuid-Holland op 11 september 2023 uit voor de praktijkleerkring ‘Flexwonen realiseren in jouw gemeente ’. Zij helpen je graag om flexwoningen in jouw gemeente te realiseren!
  • Online bijeenkomst 'Een thuis voor iedereen'. De samenwerkende partijen van het programma 'Een thuis voor iedereen' nodigen u op 12 september en 10 oktober van 11.30 tot 12.30 uit voor een serie van zes online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en u vragen kunt stellen. Deze bijeenkomst is de eerste van de reeks.
  • Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023. Sturend aan de slag met volkshuisvesting is het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023. Tijdens deze tweedaagse delen bevlogen strategen en experts in woonbeleid hun ideeën en oplossingen voor het versneld en beter aanpakken van de meest urgente woonvraagstukken. Om te leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen te verkennen van wat wenselijk en mogelijk is.

Kortere aanvraagtermijn Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting 2023

De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) 2023 wijzigt. De sluitingsdatum van de aanvraagtermijn voor deze regeling wordt vervroegd van vrijdag 29 december 2023 naar dinsdag 31 oktober 2023.  De sluitingsdatum wordt vervroegd om de beoordeling en verwerking van de aanvragen nog in dit jaar te kunnen laten plaatsvinden.

Lees in dit nieuwsartikel ook het verhaal van Huub van Berlo, die zelf met de subsidieregeling SOO een kleinschalig woonhof met levensloopbestendige woningen realiseerde.

Kortere aanvraagtermijn Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting 2023

Start internetconsultatie subsidieregeling zorggeschikte woningen

Het kabinet wil woningcorporaties en zorgaanbieders stimuleren om meer betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. De komende jaren komt hier €312 miljoen voor beschikbaar.

Tot 2030 is de opgave om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen, waarvan 20.000 geclusterde verpleegzorgplekken in de sociale huur. Zo kunnen mensen, ook wanneer zij meer zorg nodig hebben, op een prettige manier zelfstandig blijven wonen. De subsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen, voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen.

Voordat deze regeling opengaat, kun je als woningcorporatie of zorgaanbieder suggesties ter verbetering indienen. De internetconsultatie is open t/m 13 augustus.

Start internetconsultatie subsidieregeling zorggeschikte woningen

De nieuwsbrief van het Online Kennis-en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) is een initiatief van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW), in samenwerking met VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken partners.  

Op de website van het OKEC vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Zo ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met VNG, Aedes, IPO en betrokken partners, de provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke en zorgorganisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.