Factsheet: Relatie gemeente en huisvesters voor huisvesting van arbeidsmigranten

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvaten voor het verbeteren en onderhouden van de relatie tussen gemeente en huisvesters en over afspraken die je kunt maken over huisvestinglocaties.

De aanloop naar de realisatie van een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is vaak lang en taai. Huisvesters zijn doorgaans jaren in gesprek met gemeenten voordat vergunningen worden verleend. Veruit de meeste gesprekken lopen zelfs op niets uit. Dit heeft deels te maken met bestuurlijke weerstand en een gebrek aan lokaal huisvestingsbeleid voor deze doelgroep. Maar ook wanneer lokale urgentie voldoende wordt gevoeld en beleid is ontwikkeld, komen nieuwe huisvestingslocaties lastig van de grond.

Deze publicatie is gemaakt door Platform31. Kijk op de website van Platform31 voor meer informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Gemeenten bevinden zich in een spagaat waarin ze de huisvesting graag overlaten aan de vrije markt, en tegelijk merken dat zij hierin een taak en actievere rol moeten hebben. Marktpartijen hebben anderzijds de overheid hard nodig om locaties aan te wijzen waarvoor zij initiatieven mogen indienen. Het is daarom van belang dat de gemeente en marktpartijen samenwerken. Welke rol kunnen gemeenten innemen richting de markt? En welke afspraken over exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestingslocaties zijn verstandig om te maken?