Aanmelden ondersteuning flexwoningproject

Wanneer je als gemeente, woningcorporatie of andere partij flexibele huisvesting wil realiseren of een gebouw wil transformeren, kun je je aanmelden voor ondersteuning van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Hoe kan ik een verzoek doen voor ondersteuning?

Je kunt jouw project voor ondersteuning aanmelden via het aanmeldformulier. Dit duurt ongeveer drie minuten. Zorg ervoor dat je de volgende informatie gereed hebt:

  1. Organisatiegegevens en gegevens contactpersoon

  2. Projectgegevens (zoals de naam van het project, de locatie en het beoogde aantal flexwoningen)  

  3. De beoogde planning van het project

Wat voor ondersteuning biedt de Taskforce?

De Taskforce ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting door te helpen bij financiële, juridische, technische en procesmatigeprocedurele knelpunten:

  • Financieel. De Taskforce onderteunt bij het opstellen van de businesscase, het verkrijgen van inzicht in verschillende beschikbare (Rijks-) subsidies en garanties, alsmede hulp bij het aanvragen ervan.
  • Juridisch. De Taskforce helpt bij het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast ondersteunt de Taskforce met het beantwoorden van vragen op juridisch gebied (zoals o.a. ruimtelijke ordening, huurrecht, erfpachtrecht, opstellen overeenkomsten tussen partijen).
  • Technisch. De Taskforce biedt ondersteuning bij de inkoop van woningen via het Aedes traject en RVB woningen. Daarnaast helpt de Taskforce met het inzicht in verschillende aanbestedingen en onderlinge kennisdeling in bouwoplossingen.
  • Procesmatig. De Taskforce helpt door betrokken partijen bij elkaar te brengen en procedures te versnellen.

Wat gebeurt er na mijn verzoek?

Nadat je het intakeformulier hebt ingevuld, ontvang je een ontvangstbevestiging per mail. De Taskforce beoordeelt de aanmelding en streeft ernaar om binnen vijf werkdagen telefonisch contact met je op te nemen. Samen bespreken we hoe de Taskforce ondersteuning kan bieden en hoe we tot de versnelde realisatie van flex- en/of transformatiewoningen komen.