Rekenmodel flexwonen

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de tweede exploitatietermijn en latere exploitatietermijnen ongewis en variabel zijn. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt. Daarom is er een gestandaardiseerd rekenmodel ontwikkeld.

Gestandaardiseerd rekenmodel

Met het gestandaardiseerde rekenmodel krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor plaatsing en verplaatsing.

Het model kan worden gebruikt om de discussies over vervolglocaties tussen gemeenten en corporaties te ondersteunen, door de impact van verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Het model is ook geschikt voor intern gebruik bij corporaties, beleggers, gemeenten en andere partijen, bijvoorbeeld om de businesscase op te stellen.

Het rekenmodel is een hulpmiddel en geeft een goede indicatie van de businesscase. Mocht deze echter negatief uitvallen, neem dan contact op met de Uitvoeringsorganisatie Versnellen Tijdelijke Huisvesting (UVTH). Zij kunnen mogelijk helpen om de businesscase te verbeteren met de verschillende maatregelen en regeling voor flexwoningen.

Het model is op deze pagina te downloaden.

Modelontwikkelaars

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen hebben het model ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact opnemen

Bij vragen over het model, neem contact op met woningbouw@minbzk.nl