Versnellen tijdelijke huisvesting

Nederland kent een grote en urgente bouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. De situatie vraagt om actie. Ten eerste is het essentieel om het bouwproces te versnellen en ten tweede is er behoefte aan een flexibele woningvoorraad die kan inspelen op schommelingen in vraag en aanbod. Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, wordt er ingezet op flexwoningen: woningen die sneller worden gebouwd én op tijdelijk beschikbare locaties kunnen worden geplaatst.

Inzetten op flexwoningen

Het kabinet heeft de ambitie om tot en met 2024 in totaal 37.500 woningen te realiseren op een (tijdelijke) passende locatie. Om dit te realiseren wordt ingezet op het realiseren van verplaatsbare woningen en het transformeren van bestaande gebouwen naar woningen. Verplaatsbare woningen zijn relatief snel te realiseren, flexibel inzetbaar door verplaatsbaarheid en geschikt om op tijdelijk beschikbare locaties te plaatsen. Bovendien zijn ze vanwege het innovatieve ontwerp- en productieproces duurzaam te realiseren en van goede kwaliteit. De flexwoningen worden geplaatst op plekken waar de nood hoog is. Flexwoningen zijn er voor alle spoedzoekers, zoals starters, studenten, jongeren, Oekraïense ontheemden, statushouders, dak- en thuislozen, gescheiden personen en mensen met financiële problemen.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Om het verschil te maken voor woningzoekenden en de versnelling van tijdelijke huisvesting te realiseren, heeft Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in het leven geroepen.

De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen die samenwerken met gemeenten en/of provincies om versneld flexwoningen en (tijdelijke) woningen door transformatie te realiseren. Lees hier hoe de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting kan ondersteunen.

Versnellingsmogelijkheden

Om de versnelde realisatie te bevorderen, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Daarnaast heeft het Rijk financiële stimulansen in het leven geroepen die partijen met de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van verplaatsbare woningen en transformatie van vastgoed moeten helpen. Klik hier voor een overzicht van deze versnellingsmogelijkheden.

Aanmelden ondersteuning flexwoningproject

Klik op onderstaande groene knop om een project aan te melden voor ondersteuning van de Taskforce en voor meer informatie over dit proces.

Activiteiten

Webinar Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen

Ondernemers die overwegen te investeren in het als sociale huurwoning verhuren van flexwoningen of dit al doen, hebben andere financiële risico's en onzekerheden dan met een vast woningbouwproject. De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF), eerder Financiële herplaatsingsgarantie genoemd, beperkt deze risico's en onzekerheden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert hierover een webinar op woensdag 24 januari 2024.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie RVO Studio, kamer 4.178, Den Haag

De Woon Concepten Dag (WOCODA) 2024

De WOCODA is de dag waar professionals samenkomen om de laatste trends van de woningmarkt te bespreken. De woningbouwversnelling en het huisvesten van specifieke doelgroepen is een actueel thema in de landelijke politiek. Woonconcepten dragen bij aan de versnelling van nieuwbouw maar bieden ook oplossingen binnen de bestaande bouw. WOCODA is de verbindende dag voor woonconcepten in Nederland.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Novotel Amsterdam City, Amsterdam (bij station RAI)

Congres Flexwonen

De provincie Utrecht kent een grote en urgente bouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Denk aan jongeren die uit huis willen, studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt. Dit zorgt voor lange wachtlijsten, extra hoge druk op de huisvesting en frustraties bij woningzoekenden. Deze situatie vraagt om actie.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Provinciehuis Utrecht

Wooncongres Platform31

Bij de komende, 11e editie van het Wooncongres van Platform31 en TU Delft staat de noodzaak om de aanpak van het enorme woningtekort te versnellen centraal. Ondanks de hooggespannen ambities en mooie plannen, blijft de realisatie achter op het gewenste niveau. De minister in het nieuwe kabinet kan alle hulp gebruiken om de uitvoering te versnellen. Dit Wooncongres wil zorgen voor extra schouders onder de woonopgave. Met elk van de deelnemers zoeken we het antwoord op de vraag: wat kun jij doen om de nieuwe minister en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen?

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie De Eenhoorn in Amersfoort

Conceptenboulevard LIVE

Tijdens Conceptenboulevard LIVE kun je in gesprek gaan en zelf ervaren hoe conceptueel bouwen slimmer, sneller én met een betere prijs-kwaliteitverhouding kan zijn. Je hoort de ervaringsverhalen van collega corporaties en gemeentes en je kan de aanwezige conceptaanbieders en experts van de toeleverende industrie het hemd van het lijf vragen. Dit evenement wordt georganiseerd door Netwerk Conceptueel Bouwen en is speciaal bedoeld voor professionele opdrachtgevers.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie BAM Homestudios in Utrecht

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws