Versnellen tijdelijke huisvesting

Nederland kent een grote en urgente bouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. De situatie vraagt om actie. Ten eerste is het essentieel om het bouwproces te versnellen en ten tweede is er behoefte aan een flexibele woningvoorraad die kan inspelen op schommelingen in vraag en aanbod. Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, wordt er ingezet op flexwoningen: woningen die sneller worden gebouwd én op tijdelijk beschikbare locaties kunnen worden geplaatst.

Inzetten op flexwoningen

Het kabinet heeft de ambitie om tot en met 2024 in totaal 37.500 woningen te realiseren op een (tijdelijke) passende locatie. Om dit te realiseren wordt ingezet op het realiseren van flexwoningen en het transformeren van bestaande gebouwen naar woningen. Flexwoningen zijn relatief snel te realiseren, flexibel inzetbaar door verplaatsbaarheid en geschikt om op tijdelijk beschikbare locaties te plaatsen. Bovendien zijn ze vanwege het innovatieve ontwerp- en productieproces duurzaam te realiseren en van goede kwaliteit. De flexwoningen worden geplaatst op plekken waar de nood hoog is. Flexwoningen zijn er voor alle spoedzoekers, zoals starters, studenten, jongeren, Oekraïense ontheemden, statushouders, dak- en thuislozen, gescheiden personen en mensen met financiële problemen.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Om het verschil te maken voor woningzoekenden en de versnelling van tijdelijke huisvesting te realiseren, heeft Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in het leven geroepen.

De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen die samenwerken met gemeenten en/of provincies om versneld flexwoningen en (tijdelijke) woningen door transformatie te realiseren. Lees hier hoe de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting kan ondersteunen.

Versnellingsmogelijkheden

Om de versnelde realisatie te bevorderen, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Daarnaast heeft het Rijk financiële stimulansen in het leven geroepen die partijen met de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en transformatie van vastgoed moeten helpen. Klik hier voor een overzicht van deze versnellingsmogelijkheden.

Aanmelden ondersteuning flexwoningproject

Klik op onderstaande groene knop om een project aan te melden voor ondersteuning van de Taskforce en voor meer informatie over dit proces.

Activiteiten

Webinar stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Heeft uw gemeente op korte termijn meer woningen nodig? De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen helpt u om projecten te financieren, bijvoorbeeld voor starters, expats en vluchtelingen. Meld u aan voor het webinar.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Praktijkleerkring Zuid-Holland: flexwoningen realiseren in jouw gemeente

Platform31 nodigt gemeenten en lokale partijen in Zuid-Holland uit voor de praktijkleerkring ‘Flexwonen realiseren in jouw gemeente ’. Zij helpen je graag om flexwoningen in jouw gemeente te realiseren!

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Nader te bepalen

Flexwoningen bekijken in de praktijk en in de fabriek

Om het woningtekort aan te pakken zijn jaarlijks 100.000 nieuwe woningen nodig, waaronder 15.000 flexwoningen per jaar tot 2030. Het kabinet zet verschillende middelen in om gemeenten te ondersteunen, zoals de stimuleringsregeling en de fysieke en financiële herplaatsingsgarantieregelingen. Maar voordat je als gemeente en/of woningcorporatie aan de slag gaat, heb je veel vragen. Bijvoorbeeld over hoe flexwoningen eruit zien, hoe ze worden gemaakt en hoe een flexwoonproject van de grond komt.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Lelystad en Emmeloord

Praktijkleerkring Zuid-Holland: flexwoningen realiseren in jouw gemeente

Platform31 nodigt gemeenten en lokale partijen in Zuid-Holland uit voor de praktijkleerkring ‘Flexwonen realiseren in jouw gemeente ’. Zij helpen je graag om flexwoningen in jouw gemeente te realiseren!

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Nader te bepalen

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws