Gebouwgebonden financiering helpt woningeigenaren verduurzamen

Minister Hugo de Jonge wil gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten mogelijk maken en daarmee drempels wegnemen voor woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Gebouwgebonden financiering ondersteunt gemeenten, provincies en marktpartijen om een ontzorgende rol aan te nemen en woningeigenaren te helpen. Het kabinet werkt het wetsvoorstel uit en hoopt de wijziging in 2025 in te laten gaan.

Veel woningeigenaren vinden verduurzamen ingewikkeld en weten niet goed waar ze moeten beginnen. Een ontzorgende rol van gemeenten, provincies en marktpartijen, waarbij de woningeigenaar van A tot Z wordt begeleid, kan de drempel voor bepaalde groepen woningeigenaren verlagen om hun woning te verduurzamen.

Door de gebouwgebonden financiering worden verschillende groepen gestimuleerd toch te investeren in de verduurzaming van hun woning, al lijkt het voor hen niet (meer) interessant. Denk bijvoorbeel aan mensen die binnen een paar jaar verwachten te verhuizen en de terugverdientijd te lang vinden of aan mensen die niet meer willen investeren vanwege hun hoge leeftijd.

Gekoppeld aan een woning

Het uitgangspunt van gebouwgebonden financiering is dat het gekoppeld is aan een woning in plaats van een persoon. Dat betekent onder andere dat de betalingsverplichtingen bij verkoop overgaan op de volgende eigenaar. Ook is het idee dat de maandelijkse lasten worden gekoppeld aan en betaald uit de verwachte energiebesparing.

Volgens de minister stimuleert het mogelijk maken van gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten naar verwachting een bepaalde ontwikkeling in de markt. Er zijn nu nog relatief weinig bedrijven met een verduurzamingsaanbod inclusief ontzorging gericht op het in één keer verduurzamen van de woning richting de isolatiestandaard of aardgasvrij en het halen van integrale prestaties op het vlak van energie, comfort en gezondheid. Door bij gebouwgebonden financiering gegarandeerde energieprestaties te eisen, wordt dergelijk marktaanbod actief gestimuleerd.

Nu al kiezen voor verduurzaming met bestaande financieringsmogelijkheden

Voor het wetsvoorstel in werking treedt, kunnen gemeenten en andere partijen onderzoeken of zij al voorbereidingen kunnen treffen voor de uitrol van gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsoplossingen. Ook kunnen ze nagaan of er met onderdelen van die oplossingen al ervaring kan worden opgedaan binnen de bestaande juridische kaders. Zij zullen worden betrokken bij de uitwerking van het wetsvoorstel.

Voor woningeigenaren die nu kiezen voor verduurzaming bestaan gelukkig ook al veel andere financieringsmogelijkheden, zoals de financiering van het Nationaal Warmtefonds, tegenwoordig met 0% rente voor lage inkomens, het ophogen van de hypotheek, waar steeds meer woningeigenaren voor kiezen en duurzaamheidsleningen die marktpartijen en gemeenten aanbieden.