Programma Verduurzaming gebouwde omgeving

De CO2-uitstoot moet flink omlaag in Nederland. Het Kabinet heeft de ambitie om stapsgewijs de uitstoot van CO₂ te beperken die vrijkomt bij het gebruiken van energie in onze gebouwen en woningen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Het doel is om de uitstoot tot nul terug te brengen in 2050.

Er wordt met name ingezet op het besparen van energie en betere isolatie. Focus ligt hierbij voornamelijk op gebouwen en huizen met de slechtste energielabels. Dat zorgt namelijk voor een behoorlijke verlaging van de energievraag en draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening voor bewoners en/of gebruikers. Vervolg hierop is de overstap van het klimaatonvriendelijke aardgas naar duurzame en schone energie met (hybride) warmtepompen en warmtenetten. Dat gaat niet in één keer, maar stap voor stap en op momenten dat het logisch is en voor iedereen haalbaar.

Actielijnen

Het programma Verduurzaming gebouwde omgeving zet in op vijf actielijnen.