Verduurzaming: € 1.250.000 voor strijd tegen energiearmoede

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijke opgave. Daarom gaat de FIXbrigade het aantal lokale FIXbrigades fors uitbreiden en de komende maanden tienduizenden huishoudens helpen met energiebesparende maatregelen. De opschaling is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van € 1.250.000 door het ministerie van BZK, Vattenfall, Rabobank, ABN Amro en Shell.

Energiebesparing

De FIXbrigade, een initiatief van Jungle Amsterdam voert bespaarmaatregelen uit bij bewoners in Amsterdam en omgeving die in energiearmoede leven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van tochtstrippen, kitten van kieren en installeren van ledlampen en waterbesparende douchekoppen. Dit levert een substantiële energiebesparing op van € 300 tot wel € 1.200 per jaar per woning.

Aantal partners

FIXbrigade ontvangt een financiële bijdrage door de vijf partners, het ministerie van BZK, Vattenfall Rabobank, ABN Amro en Shell. Daarnaast wordt het ondersteund door andere bedrijven met de inzet van medewerkers, financieel en juridisch advies en de koppeling van relaties uit hun netwerk aan de FIXbrigade. Het aantal partners wordt nog verder uitgebreid.

De komende weken start FIXbrigade met het benaderen van de gemeentes en organisaties die eerder contact hebben genomen voor steun.

Energiebespaarcoalitie

De Rijksoverheid steunt initiatieven die de energiebesparing versnellen. Zo riepen ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten partijen op om deel te nemen aan de energiebespaarcoalitie (voorheen verduurzamingscoalitie).

De energiebespaarcoalitie ondersteunt eigenaren, gebruikers en bewoners  om zo snel mogelijk het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving te verminderen. Elke partij die deze doelstelling onderschrijft, bereid is hieraan zelf bij te dragen en het goede voorbeeld te geven, is welkom om aan te sluiten.