Energiebespaarcoalitie

De energiebespaarcoalitie is een netwerk van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. De energiebespaarcoalitie richt zich op iedereen die in staat is om invloed uit te oefenen of daadwerkelijk zelf het energieverbruik in gebouwen kan verminderen. Activiteiten van de coalitie zijn gericht op het informeren, inspireren, motiveren en activeren van deze doelgroep om versneld met energiebesparing aan de slag te gaan.

Wat is het?

Begin april 2022 hebben de ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten een oproep gedaan aan partijen om deel te nemen aan de energiebespaarcoalitie (voorheen: verduurzamingscoalitie) en de doelgroepen te ondersteunen bij het versneld besparen van energie.

De energiebespaarcoalitie ondersteunt eigenaren, gebruikers en bewoners van gebouwen om zo snel mogelijk het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving te verlagen. Elke partij die deze doelstelling onderschrijft, bereid is hieraan zelf bij te dragen en het goede voorbeeld te geven, is welkom om aan te sluiten.

Inmiddels heeft de Energiebespaarcoalitie voor succesvolle acties door het hele land gezorgd.

Waarom?

Als huishoudens, bedrijfsleven en overheden allemaal meedoen, is het mogelijk om substantieel en structureel versneld energie te besparen. Daarmee verlagen we onze energierekening, dragen we bij aan een beter klimaat en verminderen we onze afhankelijkheid van Russisch gas. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) faciliteert dit netwerk en stelt middelen beschikbaar voor goede plannen en initiatieven.

Hoe?

De komende periode gaat de energiebespaarcoalitie eigenaren, gebruikers en bewoners helpen met inzetten op: 

  1. energiezuiniger gedrag (thermostaat naar beneden, korter douchen, energiedisplay aanschaffen);
  2. bestaande installaties optimaliseren (installatie op 50 graden zetten en waterzijdig inregelen koken op inductie en LED-lampen aanschaffen);
  3. energiezuinige gebouwen (Isoleren van dak, muur, vloer en ramen);
  4. aardgasvrije en efficiënte apparaten (hybride) warmtepomp en/of zonneboiler);
  5. meer duurzame energie-opwek in gebouwen (zon-PV op dak).

Zij wil dit bereiken door communicatie te intensiveren, kennis te verspreiden, activiteiten te versnellen, partijen te verbinden en projecten op te schalen.

Heeft u vragen of wilt uw organisatie zich aansluiten bij de energiebespaarcoalitie? Mail dan naar energiebespaarcoalitie@minbzk.nl.

Praktijkverhalen