Verduurzaming eigen woning

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijke opgave. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 zeven miljoen woningen en een miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten zijn.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen in de eigen woning te treffen.

Verduurzamingsmogelijkheden

Financiering van verduurzamingsmaatregelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen te financieren. Bijvoorbeeld door middel van eigen spaargeld. Ook zijn er gunstige subsidies en leningen. Ten slotte is het mogelijk om de maatregelen mee te financieren in de hypotheek.