Programma Woningbouw

Voor veel mensen is het lastig om een woning te vinden die aansluit bij hun wensen en (financiële) mogelijkheden. Ook groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Daarom moeten er snel meer woningen bij komen. Het programma Woningbouw zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030 en een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar in deze kabinetsperiode.

Regie

Om dat te realiseren neemt het Rijk de regie op de volkshuisvesting en de woningbouw. Er worden prestatieafspraken gemaakt met mede-overheden en corporaties. Nieuwe woondeals worden afgesloten in de regio. Dit zorgt voor meer inzicht en sturing op wat gebouwd wordt op welke plek: passend bij de woonwensen en –behoeftes van mensen. Het streven is dat ten minste twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbare huur- en koopwoningen zijn.

Actielijnen

Het programma Woningbouw bestaat uit vier actielijnen.

Er komt meer inzicht in de programmering en voortgang van woningbouw, onder meer via dashboard woningbouw en door twee keer per jaar te rapporteren. Ook het juridisch instrumentarium wordt bijgewerkt om zo nodig te kunnen bijsturen.

Publicaties

Praktijkvoorbeelden

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws