Ontmoetingsruimte in wooncomplex gaat eenzaamheid tegen: “Dit wordt steeds meer een woonkamer voor de buurt”

Steeds meer ouderen vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Een speciaal ingerichte ontmoetingsruimte is hier onmisbaar bij. Om deze reden hebben woningcorporatie Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk bij de bouw van het in mei vorig jaar opgeleverde seniorenwooncomplex Nieuw-Benedictus bewust ruimte gemaakt voor een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten door één woning níet te bouwen. Wij spraken directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen Rob van den Broeke over deze keuze.

Vergroot afbeelding Rob van den Broeke
Rob van den Broeke

Levensloopgeschikt

Midden in het centrum van Rijswijk – daar waar de Benedictuskerk vroeger meerdere keren per dag haar klokken luidde – zijn sinds mei 2021 maar liefst 98 energiezuinige appartementen voor 55-plussers te vinden. Van den Broeke vertelt over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere project: “In Rijswijk barst het van de portiekflats, maar deze zijn allesbehalve levensloopgeschikt. Daarom heeft de gemeente een aantal jaar geleden besloten meer levensloopgeschikte woningen te bouwen. Nieuw-Benedictus is een van de eerste grote projecten die uit deze beslissing is voortgekomen. We hebben met alles rekening gehouden. Zo zijn er in het hele pand geen drempels te vinden, zijn de deuren breed, is er een gezamenlijke daktuin en liggen voorzieningen als het theater, de supermarkt, het gemeentehuis en het openbaar vervoer op steenworp afstand van het complex.”

Win-winsituatie

Het seniorenwooncomplex brengt niet alleen voor de bewoners voordelen met zich mee. Indirect profiteren andere Rijswijkers namelijk ook van de bouw. Van den Broeke legt uit hoe dit zit: “Doordat mensen uit Rijswijk voorrang kregen op de woningen, hebben we met het project een lokale doorstroming gerealiseerd. Ongeveer 80% van de bewoners van Nieuw-Benedictus komt uit een huurwoning elders in de stad. Dit zijn mensen die al tientallen jaren bij ons huurden en eigenlijk gevangen zaten in hun oude huis. Door de bouw van Nieuw-Benedictus kwamen hun woningen vrij voor starters. Een typisch geval van een win-winsituatie.”  

Vergroot afbeelding Ontmoetingsruimte van Nieuw Benedictus
Ontmoetingsruimte van Nieuw Benedictus

Geen enkele twijfel

Naast de keuze om Nieuw-Benedictus levensloopgeschikt in te richten, heeft Rijswijk Wonen in overeenstemming met de gemeente ook gekozen om één woning op te offeren, om zo ruimte te maken voor de nieuwe ontmoetingsruimte. Van den Broeke: “We hebben hiervoor gekozen, terwijl de woningen op het moment meer dan schaars zijn. Toch hebben we niet getwijfeld. We zien dat ouderen enorm de behoefte hebben aan contact en mensen ontmoeten. Om vereenzaming te voorkomen is het belangrijk om in deze behoefte te voorzien. Een aparte ontmoetingsruimte helpt hierbij enorm. We hebben de regie helemaal uit handen gegeven. Zo hebben de bewoners het meubilair zelf uitgekozen. Uiteindelijk gaat het erom dat zij zich er thuis voelen.”

Woonkamer voor de buurt

Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk willen dat de ruimte optimaal benut wordt. Volgens Van den Broeke zijn in de ruimte daarom niet alleen bewoners welkom: “Het is de bedoeling dat de ontmoetingsruimte in Nieuw-Benedictus in de toekomst een woonkamer voor de buurt wordt. Mooie samenwerkingsverbanden kunnen dan ontstaan. Zo zijn we aan het kijken of we het wellicht verder kunnen uitbreiden waarbij een stichting die zich richt op mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt activiteiten voor de buurt organiseert. Deze mensen kunnen dan als dagbesteding in de ontmoetingsruimte koken of verschillende soorten workshops organiseren voor de bewoners. Ook zijn we met twee zorgpartijen in gesprek over het ambulant aanbieden van zorgondersteuning in de ontmoetingsruimten. Hoewel de bewoners nu nog prima zelfstandig kunnen wonen, is de kans groot dat de zorgbehoefte met de jaren toeneemt. Door de zorg naar de bewoners toe te brengen, hoeven ze niet opnieuw te verhuizen op het moment dat ze zorgbehoevend worden.”

Vergroot afbeelding Daktuin van Nieuw Benedictus
Daktuin van Nieuw Benedictus

Gewoon doen

Op de vraag of Van den Broeke een advies heeft voor andere partijen die aan de slag gaan met de bouw van een ontmoetingsruimte, heeft hij een duidelijk antwoord: “Als we bij Nieuw-Benedictus niet hadden gekozen die ene woning beschikbaar te stellen, dan was de ontmoetingsruimte er nooit geweest. Kortom, als je niet van tevoren bedenkt dat ontmoeten belangrijk is en plek verdient, dan gebeurt het ook niet. Je moet er dus niet te lang over nadenken en het gewoon doen. Daarnaast is het aan te raden om altijd de samenwerking aan te gaan met andere partijen. Stelt een organisatie bijvoorbeeld voor om taallessen te geven in de zaal? Doen. Op deze manier wordt de ontmoetingsruimte namelijk optimaal benut.”

Vanaf 10 januari 2022 opent de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Tot en met 30 november 2022 kan iedereen van 55 jaar of ouder die van plan is om samen met anderen een geclusterd wooncomplex van minimaal vijf woonheden te realiseren én mensen die werkzaam zijn bij een woningcorporatie, zorginstelling of projectontwikkelaar die een woonvorm voor ouderen willen bouwen of aanpassen gebruik maken van de regeling. Meer informatie op de stimuleringsregeling is te vinden op de website van het RVO