Wonen en zorg

Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. Maar soms vraagt dat wonen net wat extra. Denk aan ouderen, die langer thuis willen blijven wonen maar voor wie dat wel aanpassingen in de woning vergt.

Of die in een veilige, geclusterde woonvorm willen wonen waar zij gemakkelijk andere mensen ontmoeten. Voor mensen met een beperking, voor wie niet iedere woning toegankelijk en bereikbaar is. Of voor mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen die bij het wonen in de wijk wel begeleiding nodig hebben.

Passend en voldoende

Bij veel van deze mensen gaat het niet alleen om een geschikte woning, maar ook om een passende woon- en leefomgeving en voldoende ondersteuning. Dat vraagt om samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, marktpartijen en burgers op het lokale niveau. Het Rijk stimuleert en ondersteunt dit via verschillende programma’s.

In de praktijk

Door heel het land ontstaan steeds meer flexwoneninitiatieven. Gemeente Hoeksche Waard is een van de voorlopers als het gaat om flexwonen in plattelandsgemeenten en combineert daarbij vraagstukken van wonen en zorg. Wethouder Piet van Leenen (Wonen) en projectleider Nanke Hofstra vertellen over hun ervaringen.