Gemeente Haarlem wil kwetsbare bewoners ontzorgen

Gemeente Haarlem is druk bezig met de verduurzaming van slecht geïsoleerde koopwoningen. Zij doet dit met de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie. Iris de Jongh, adviseur energietransitie in het duurzaamheidsteam van gemeente Haarlem, legt uit hoe de gemeente te werk wil gaan door kwetsbare bewoners totaal te ontzorgen.

De gemeente heeft samen met raamcontractpartners De WarmteTransitieMakers (DWTM) en Fakton de aanvraag voor deze regeling voorbereid, aldus Iris. “We hebben prioriteitsgebieden in beeld gebracht waar verduurzaming het hardst nodig is, op basis van energielabels en lagere inkomens. Er zijn meerdere prioriteitswijken geselecteerd in Schalkwijk, Haarlem-Oost en Haarlem-Noord. We gaan kijken wat de meest geschikte startpunten zijn.”

Vergroot afbeelding
Het Nationaal Isolatie Programma-team van Haarlem.

Totale ontzorging

Volgens Iris wil de gemeente Haarlem zich inzetten voor totale ontzorging van kwetsbare bewoners. “Mensen met lagere inkomens en een laag energielabel, daarvoor willen we ons extra inzetten. We benaderen hen met een aanbod dat het hen mogelijk maakt om met lage kosten hun woning te verduurzamen en te besparen op energiekosten. Daarbij maken we gebruik van data-analyse en veel gebiedskennis van onze gebiedsverbinders en sociale wijkteams. Op basis van data-analyse schrijven we de juiste mensen een brief, waarna deze huiseigenaren bezoeken, informeren en ondersteunen. Dat doen we via de kanalen die in de buurt aanwezig zijn. Denk hierbij aan bewonersinitiatieven, sleutelfiguren in een buurt of straat en energiecoaches die in de wijk actief zijn.”

Iris: “We willen proberen de kwetsbare bewoners compleet te ontlasten, zodat ze geen administratieve moeilijkheden ondervinden. We zoeken een marktpartij die het NIP (Nationaal Isolatie Programma) gaat uitvoeren en daarbij huiseigenaren gaat ontzorgen. Zo krijgt de huiseigenaar één aanspreekpunt voor alle isolatiemaatregelen, de NIP-korting en de ISDE-aanvraag en andere financieringsmogelijkheden. De gemeente zorgt dus samen met de aannemer voor alles. Dat doen we omdat wij als gemeente vinden dat iedereen, ongeacht financiële situatie, in een goed geïsoleerd huis moet wonen. Bovendien wil Haarlem in 2040 al aardgasvrij zijn en om dat te kunnen redden, moeten we vol inzetten op isolatie.”

Iris de Jongh, adviseur energietransitie bij gemeente Haarlem: “Mensen met lagere inkomens en een laag energielabel, daarvoor willen we ons extra inzetten. We benaderen hen met een aanbod dat het hen mogelijk maakt om met lage kosten hun woning te verduurzamen en te besparen op energiekosten. ''

Hoge deelname

“Gemeente Haarlem is bezig met het opstellen van een plan ‘Activeren en ontzorgen’ om een hoge deelname waar te maken”, aldus Iris. “We ontwikkelen strategieën die grotere groepen kwetsbare huiseigenaren activeren om één of meerdere isolatiemaatregelen door te voeren met de extra subsidie van het NIP.”

De gemeente wil de realisatie zodanig inrichten dat vooroordelen en barrières voor kwetsbare woningeigenaren zo veel mogelijk worden weggenomen. Daarvoor wordt een One-stop-shop (OSS) opgezet die de woningeigenaren activeert en ontlast en de betaalbaarheid borgt. Iris: “Het is belangrijk om stap voor stap te bepalen wie wat gaat doen. Denk aan het verbinden van dienstverleners, de vereenvoudiging van het gehele traject voor woningeigenaren, de betaalbaarheid van woningisolatie bespreken en het verbeteren van de toegang tot financiering. Dit werken we momenteel uit in een plan Activeren en Ontzorgen.”

Voorbereidingen voor VvE’s

Als onderdeel van de aanpak betrekt gemeente Haarlem ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij haar isolatieplannen. Het budget voor de VvE’s komt eigenlijk pas in tranche 2 van het NIP beschikbaar, maar de  gemeente vindt het verstandig om de VvE’s nu alvast mee te nemen in de maatregelen en het besluitvormingsproces Iris: “Er komt dit jaar extra geld beschikbaar voor tranche 1. Die gaan we inzetten voor VvE’s. Er loopt al een jaar een VvE-aanpak met verenigingen die willen verduurzamen. Deze VVE’s krijgen nu al technisch en financieel advies. Daarmee zijn ze klaar voor besluitvorming. Zodat de nodige maatregelen kunnen worden uitgevoerd wanneer het budget voor de VvE’s beschikbaar komt.”

Extra budget

De gemeente vraagt 1,6 miljoen euro aan voor 1100 woningen. Bovenop de SPUK-subsidie maakt de gemeente zelf nog eens 1,8 miljoen euro vrij. Iris: “We hebben dus 3,4 miljoen euro te besteden. We streven in Haarlem naar 60% CO2-reductie in 2030 en Haarlem wil in 2040 al aardgasvrij zijn. Met onze aanpak combineren we onze doelstelling van het isoleren van woningen met lage energielabels met het aanpakken van energiearmoede.”