Lokale aanpak samen met gemeenten

De ambitie van de eerste actielijn van het Nationaal Isolatieprogramma is om 750.000 koopwoningen van kwetsbare huishoudens te isoleren via een lokale aanpak samen met gemeenten. Zo kunnen ook deze woningeigenaren stappen zetten richting de standaard voor woningisolatie.

Gemeenten kunnen hiervoor meerjarige plannen indienen die aansluiten bij de transitievisies warmte en bij bewonersinitiatieven. Ook dienen deze plannen zich zoveel mogelijk te richten op het verbeteren van woningen met de slechtste energielabels (D en lager) en een lage WOZ-waarde.

Wat doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de lokale aanpak te stimuleren?

Voor de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie is circa 1,5 miljard euro beschikbaar. Dit budget wordt in drie rondes benut: in 2023, 2024 en 2025. Gemeenten kunnen hiermee het isoleren van woningen stimuleren. Bijvoorbeeld door te ontzorgen of door extra subsidies uit te keren, bovenop landelijke subsidies zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (de ISDE) of de Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Zo kunnen gemeenten kwetsbare bewoners een extra financieel steuntje in de rug geven.

In 2022 hebben gemeenten 68,5 miljoen euro ontvangen voor de lokale isolatieaanpak, bedoeld om de eerste eigenaren van koopwoningen te helpen met isolatiemaatregelen. Dit bedrag was onderdeel van de in totaal 368,5 miljoen euro die is overgemaakt aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede.   

In 2023 is de eerste ronde voor de lokale aanpak opengesteld. Deze ronde had als doel 210.000 huishoudens te ondersteunen. In totaal was voor de eerste ronde 425 miljoen euro beschikbaar. Voor de sluiting op 31 oktober 2023 hebben 337 gemeenten een aanvraag ingediend.

Doelen lokale aanpak 

De lokale aanpak samen met gemeenten heeft verschillende doelen. Klik op het doel om er meer over te lezen.

Praktische toolkit voor gemeenten

Voor gemeenten is een toolkit met praktische informatie over de lokale aanpak ontwikkeld. Hier zijn achtergrondinformatie, infographics, aanvraagformulieren, verordeningen en praktijkverhalen te vinden.

Meer informatie